Make your own free website on Tripod.com

שם התלמיד:

תאריך:

 

שמור את הקובץ במהלך פתרונו ובסופו בשם  PIT9.

 

 

 

משנה מקום משנה מזל

 

בקובץ זה ארבע משימות. במשימות תתרגל העתקה והעברה של טקסט.

 

משימה 1: חידות ופתרונות (העברת מילים)

 

לפניך חידות שונות.

העבר מתחת לכל חידה את הפתרון המתאים.

 

הפתרונות הם: תוף    ליצן      בלון      סביבון

 

חידה 1

כובע לי עם חוד

ובגד צבעוני.

אוהב להצחיק,

נחש, מי אני ?

 

 

חידה 2

רגל לו אחת בלבד.

הסתובב רקד,

רגע רק עמד,

ונפל מיד.

 

 

חידה 3

שקוף ונפוח

טס עם הרוח.

פתאום נתקל בעץ.

- טרח ! - והתפוצץ.

 

 

חידה 4

- בים, בם, בים, בם ! -

קורא בקול אדיר.

עור למעלה, עור למטה

ובפנים אויר.

 


    

משימה 2 מילים ותמונות (העתקת מילים)

 

העתק למשבצת המתאימה, ליד כל תמונה, את המילה המתארת אותה מבין המילים הבאות:

אוניה   דגים    קוביות    דגל    מסכות

 

המילה

התמונה

 

 

 

 

 


משימה 3 חודשים ברצף (העברת שורות)

לפניך השיר שנים עשר הירחים מאת נעמי שמר.

שורות השיר "התבלבלו". סדר את השורות בהתאם (באמצעות העברתן למקום המתאים).

שנים-עשר ירחים / נעמי שמר

בחשון ירד יורה ועל גגי רקד

ובבא אלול אלינו ריח סתיו עלה

בניסן הונפו בכוח כל החרמשים

בטבת ברד

בכסלו נרקיס הופיע

באדר עלה ניחוח מן הפרדסים

באיר הכל צמח

ובסיוון הבכיר

בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד

ובשבט חמה הפציעה ליום אחד

בתמוז ואב שמחנו אחר קציר

והתחלנו את שירנו מהתחלה:

 

 

משימה 4 אחינו הקטן (העתקת רצף שורות)

לפניך השיר אחינו הקטן / נעמי שמר. בשיר ארבעה בתים ופזמון.

1.       הדגש ומתח קו מתחת לשם השיר בלבד.

2.       הפזמון רשום פעם אחת בלבד אחרי הבית הראשון. העתק את שורות הפזמון למקום המתאים (אחרי כל בית).

אחינו הקטן / נעמי שמר

מתי עינב יבשיל בכרם הרחוק ?

מתי נדהר בשביל

ונתגלגל מצחוק ?

פזמון:

בקיץ, בקיץ אחינו הקטן

בקיץ, בקיץ, כמובן !

 

מתי אל חוף הים נרדה יחפים ?

ונאסופה שם

אלפיים צדפים ?

פזמון:

 

מתי מלוא הסל נקטופה תאנים ?

מתי נעיף אל על

המון עפיפונים ?

פזמון:

 

על כן עמנו כאן בצל עצי תמר

אחינו הקטן

צוחק צוחק ושר -

פזמון: